Talentmanagement

Alles gaat beter met een talent gerichte organisatie

Talentmanagement is een integrale benadering (strategieën, werkwijzen en processen) voor het vinden, benutten en ontwikkelen van alle unieke talenten in de organisatie en het koppelen van deze talenten aan organisatiedoelen.

Talentmanagement is de brug tussen strategische bedrijfsplanning enerzijds en de operationele dagdagelijkse praktijk anderzijds: Een organisatie die talentgerichte werkwijzen en processen implementeert, creëert een infrastructuur die flexibel en toekomstbestendig is.

Wij werken met de TMA-methode. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

TMA:

Wij geloven dat talentgericht werken betekenisvolle resultaten oplevert voor individuen en organisaties. Onze TMA-filosofie gaat er vanuit dat organisaties op hun best zijn als mensen zichzelf kunnen zijn en werk doen dat bij hun talenten past. Want talenten zijn de kern van jezelf zijn en bepalen de manier waarop je reageert op de wereld om je heen.

Door TMA in te zetten in je organisatie, bereik je hogere productiviteit, natuurlijke samenwerking, lager verzuim, betere retentie, meer betrokkenheid en minder stress en burn-out. Talentgericht werken en organiseren levert een cultuur op waarin dingen makkelijker, leuker, béter gaan.